Confidențialitate

Ultima actualizare: 28 Aprilie 2023

1) Introducere
 

Noi înțelegem importanța protecției datelor cu caracter personal și prețuim relația pe care o avem cu fiecare utilizator al site-ului în parte.
Datele pe care ni le furnizezi sunt doar pentru DANTIM NORDIC SRL.
Te informăm că nu vindem, închiriem sau folosim datele tale personale în alt scop pentru care îți sunt cerute. În acest document vei găsi ce date prelucrăm de la tine, cum le păstrăm, de ce prelucrăm datele tale, dar și care sunt drepturile tale.

Dacă nu ești de acord cu modul în care folosim datele tale, nu folosi acest site.

2) Definițiile termenilor utilizați

În cuprinsul Termenilor și condițiilor, noțiunile de mai jos au următoarea semnificație:

 • CONSIMȚĂMÂNT = înseamnă orice manifestare de voință liberă, specifică, informată și lipsită de ambiguitate a persoanei vizate prin care aceasta acceptă, printr-o declarație sau printr-o acțiune fără echivoc, ca datele cu caracter personal care o privesc să fie prelucrate;
 • DATE CU CARACTER PERSONAL = înseamnă orice informații privind o persoană fizică identificată sau identificabilă („persoana vizată”); o persoană fizică identificabilă este o persoană care poate fi identificată, direct sau indirect, în special prin referire la un element de identificare, cum ar fi un nume, un număr de identificare, date de localizare, un identificator online, sau la unul sau mai multe elemente specifice, proprii identității sale fizice, fiziologice, genetice, psihice, economice, culturale sau sociale;
 • REGULAMENTUL GDPR = înseamnă REGULAMENTUL (UE) 2016/679 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor);
 • PRELUCRAREA DATELOR = înseamnă orice operațiune sau set de operațiuni efectuate asupra datelor cu caracter personal sau asupra seturilor de date cu caracter personal, cu sau fără utilizarea de mijloace automatizate, cum ar fi colectarea, înregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea, adaptarea sau modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, divulgarea prin transmitere, diseminarea sau punerea la dispoziție în orice alt mod, alinierea sau combinarea, restricționarea, ștergerea sau distrugerea;
 • PERSOANĂ VIZATĂ = înseamnă orice persoană fizică identificată sau identificabilă ale cărei date sunt prelucrate de către noi în calitate de operator, ca de exemplu potențiali clienți sau vizitatori ai site-ului;
 • SPAM = înseamnă orice comunicare comerciala nesolicitată interzisa de lege atâta timp cât nu există acordul explicit al destinatarului (utilizatorului). POPASUL LU` VODĂ nu va trimite mesaje SPAM și nici nu va încuraja SPAM-ul.

3) Cine este operatorul care prelucrează datele tale cu caracter personal?

Datele Personale  sunt prelucrate de DANTIM NORDIC SRL entitate care funcționează în conformitate cu legislația din România, având sediul situat în orașul Borșa, Str. Victoriei, Nr.147N,  județ Maramureș – România, CUI 42846138, Nr.Reg.Com. J24/874/2020, EUID: ROONRC.J24/874/2020,  număr de telefon 0744 225 224, adresă de e-mail: popasul_luvoda@yahoo.com; 
 
4) Care este calitatea ta în temeiul prezentei politici de confidențialitate?
Orice persoană fizică care utilizează site-ul, canalele noastre de social media este considerată o persoană vizată.
 
5) Ce date prelucrăm?
 • datele de identificare (nume, prenume, adresa de e-mail, număr de telefon, localitatea). În cazul în care ne vei furniza numărul tău de telefon, putem utiliza acest număr pentru a va comunica prin SMS, confirmări sau modificări ale rezervărilor stabilite cu noi. Nu vei fi tarifat pentru acest serviciu.
 • Datele pentru marketing direct: nume, prenume, adresa de e-mail, istoricul navigării pe site;
 • datele privind conectarea, geolocalizarea și navigația (în cazul în care interacționați cu noi, de exemplu, de pe telefonul mobil);
 • informații și conținut furnizat de dumneavoastră (întrebări, solicitări)
 • Informații furnizate de dumneavoastră prin intermediul rețelelor de socializare (nume / alias utilizat pe rețeaua de socializare, fotografia de profil utilizată, like-urile, locația și orice altă informație descrisă pe rețeaua de socializare când dumneavoastră utilizați aceste rețele pentru a relaționa cu noi;
 • Informații tehnice (IP, fus orar, locație)
 • Informații financiare (referitoare la plățile făcute către noi, achiziția serviciilor noastre)
Putem obține datele tale din mai multe surse, cum ar fi datele furnizate de tale prin intermediul site-ului prin rubrica „Formular de contact”, prin intermediul paginilor de social media pe care le accesezi, dar și prin intermediul instrumentului de Google Analytics prin care putem vedea modul în care interacționezi cu site-ul nostru, pentru a îmbunătăți experiența ta pe site, dar și pentru a avea o statistică a utilizatorilor interesați de serviciile sau articolele noastre.
Te rugăm să reții că, dacă decizi să nu ne furnizezi aceste informații, este posibil să nu poți beneficia toate funcționalitățile site-ului.
În aceste cazuri, vom procesa datele tale numai atunci când acest lucru este relevant pentru caracteristica sau serviciul respectiv, așa cum se menționează în această Politică de confidențialitate și Politica privind modulele cookies.
 
6) În ce scop prelucrăm datele tale cu caracter personal?
 • Pentru comunicarea cu tine, în funcție de tipul de serviciu solicitat;
 • Pentru a preveni sau combate orice atac cibernetic sau amenințare asupra sistemelor noastre
 • În scop de marketing,  precum și în scopul efectuării unei analize de profil pentru a determina care sunt preferințele tale pe baza istoricului de navigare pe site-ul nostru și pentru a stabili ce tip de materiale gratuite ți se potrivesc, în funcție de interesele și căutările tale. 
 • Pentru a comunica cu tine prin intermediul rețelelor de socializare;
 • Pentru a opera, evalua și îmbunătății serviciile noastre și experiența dumneavoastră în relația cu site-ul și canalele de social media (incluzând dezvoltarea unor noi nișe de servicii solicitate de dumneavoastră, îmbunătățirea serviciilor deja oferite, managementul relațiilor de comunicare cu utilizatorii, analiza serviciilor noastre, efectuarea de analize de date și analize de audit),
 • Pentru a ne putea conforma cu cerințele legale impuse.
În cazul în care vom utiliza datele dumneavoastră și în alte scopuri, vă vom comunica acest lucru la momentul colectării datelor dumneavoastră.
 
7) Care este temeiul legal în baza căruia prelucrăm datele tale?

Vom prelucra datele tale personale în baza următoarelor temeiuri legale:

 • Pe baza consimțământului tău (în conformitate Art. 6 alin. (1) lit. (a) din Regulamentul GDPR) – când ești de acord să primești din partea noastră conținut relevant. 
 • În vederea respectării unei obligații legale;
 • În scopul unui interes legitim (Art. 6 alin. (1) lit.(f) din Regulamentul GDPR) – inclusiv atunci când avem un interes legitim în efectuarea activităților de marketing, activități de cercetare, analize de date, management intern, procesarea și punerea în executare a solicitărilor legale, desfășurarea activității noastre în conformitate cu legislația aplicabilă.
 • Pentru a răspunde cererilor primite din partea utilizatorilor din formularul de contact; Temei legal – Încheierea sau executarea unui contract – Art. 6 alin. (1) lit. b) GDPR ; Obligație legală – Art. 6 alin. (1) lit. c) GDPR 

7) Transferuri de date către terțe părți

În virtutea activității noastre, putem transmite datele tale către:

 • Instanțele de judecată, Autorități publice, Instituții, executori judecătorești, notari publici, dacă acest lucru este necesar în vederea constatării, exercitării sau apărării unui drept în justiție sau pentru soluționarea unui diferend pe cale alternativă
 • Partenerilor contractuali sau colaboratorilor. Societății care ne oferă servicii de găzduire web (Hostico), de dezvoltare website (ELSETRIP SRL), mentenanță website (ELSETRIP SRL)

8) Drepturile tale în legătură cu datele tale

În conformitate cu Regulamentul GDPR aveți următoarele drepturi, în ceea ce privește datele dvs. cu caracter personal pe care noi le prelucrăm:

 • Dreptul de a fi informat cu privire la prelucrarea datelor dvs
 • Dreptul de acces asupra datelor – Ne puteți solicita acces la datele dvs. cu caracter personal pe care noi le prelucrăm.
 • Dreptul de a rectifica datele inexacte sau incomplete – Ne puteți solicita să rectificăm datele dvs. cu caracter personal pe care noi le avem deja.
 • Dreptul la ștergere („dreptul de a fi uitat”) – Ne puteți solicita să vă ștergem datele dvs. cu caracter personal, în cazul în care nu mai avem un alt temei legal pentru prelucrarea lor.
 • Dreptul la restricționarea prelucrării – Ne puteți solicita să suspendăm o perioadă prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal.
 • Dreptul de a transmite datele pe care le avem despre dvs. către alt operator – Ne puteți solicita să transmitem datele dvs. cu caracter personal către un alt operator.
 • Dreptul de a vă opune prelucrării datelor – În cazul în care avem consimțământul pentru prelucrarea datelor dvs. în orice scop, aveți, dreptul să îl retrageți în orice moment.
 • Dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automată, inclusiv crearea de profiluri cu efecte juridice sau cu efecte semnificative similare asupra asupra dvs.
 • Dreptul de a vă adresa justiției pentru apărarea drepturilor și intereselor dvs.
 • Dreptul de a formula o plângere în fața unei Autorități de Supraveghere.
Autoritatea de specialitate în România este:
Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal. Adresă: B-dul G-ral. Gheorghe Magheru 28-30, Sector 1, cod poștal 010336, București, România, tel. +40.318.059.211; +40.318.059.212, Fax: +40.318.059.220, e-mail: anspdcp@dataprotection.ro, web-site-ul: www.dataprotection.ro
În cazul în care doriți să vă exercitați oricare din drepturile de mai sus, vă rugăm să ne adresați o solicitare în acest sens la adresa de e-mail: popasul_luvoda@yahoo.com
În funcție de modificările legislative, evoluția tehnologiei și alte asemenea este posibil să modificăm informațiile cuprinse în prezenta Politică de confidențialitate.
În acest caz, vă vom comunica acest lucru, astfel încât dvs. să decideți în consecință cu privire la datele dvs. cu caracter personal